The annual Freshpak Fitness Festival
November 13, 2018
Begrotingsrede 2019
February 20, 2019

CERES Business Initiative – News for businesses – Sakenuus vir besighede

Sukses hang af van vennootskappe

Dr. Willie Cilliers, AHI WesKaap se Voorsitter, het onlangs die lede van Ceres Besigheidsinisiatief (CBI) toegespreek oor die belangrikheid
om vennootskappe tussen groot en kleinbesighede te vorm om suksesvol te kan wees. Cilliers het eers sy B.Comm en daarna ‘n MBA graad in 2007
verwerf asook sy PHD in Besigheids-studies met die onderwerp ‘Entrepreneurskap in SA in perspektief’ in 2009 behaal.
Tydens sy aanbieding het hy vele statistieke uit ‘n navorsings dokument “SA Report for 2016/2017 – Can small businesses survive
in SA”, aangehaal. Die afgradering na rommel status, hoë werkloosheidsyfer van
27.6% en ‘n GDP groei van slegs 0.3% was ‘n paar van die feite. Byna 65% van alle jeug in SA is tans werkloos. Hy het ook die
kleinsake segmente van SA met Nederland vergelyk in ‘n wêreld peiling oor die Nasionale Entrepreneurs Raamwerk en waar SA
gereeld bokant die 35ste land uit 54 lande gelê het en Nederland onder die beste 5 lande uit 54 gelê het. Cilliers het die volgende
aanbevelings gemaak, nl:

1. Onderrig en opleiding – suksesvolle sakelui moet op skoolvlak leerders voorberei

2. Regeringsbeleid – sterk fokus op kleinsake ondersteuningsmodelle lê

3. Toegang tot finansiering – staatshulp prosesse moet korter wees en Mikro befondsings modelle moet geskep word

4. Toegang tot markte – vennootskappe tussen groot en klein besighede moet bevorder word om kennis en ervaring te deel

5. Mentorskap – netwerke van kleinsake ondersteuning moet geskep word

Cilliers het verwys na die bogenoemde illustrasie en elkeen se rol vanaf plaaslike regering tot by die AHI se ondersteuning uitgelig
in die bevordering van ekonomiese groei en gesê die vorm van VENNOOTSKAPPE die pad vorentoe moet wees.
Hy het ook verwys na die huidige vennootskap tussen CBI en die Munisipaliteit as een van die min suksesse in SA en dat CBI reeds
met sakekamers soos Stellenbosch en George vergelyk kan word. Cilliers het afgesluit en verduidelik hoe die nuwe AHI Wes-Kaap
se struktuur lyk saam met ‘n 24/7 dienssentrum wat kleinsake op vele platforms kan help.

Lees meer hier.