AHi Wes-Kaap wil help om ekonomiese groei te bevorder
September 12, 2018
President Cyril Ramaphosa: Economic stimulus and recovery plan
September 28, 2018

Onderwerp: Grondhervorming – U word vriendelik uigenooi na Durbanville Sakekamer / Business se Ledefunksie

U word vriendelik uigenooi na Durbanville Sakekamer / Business se Ledefunksie op
20 September 2018 om 18:30 by die Crown Restaurant, Meerendal Wynplaas.

Ons Gasspreker
Prof Johann Kirsten van Buro vir Ekonomiese Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch

Onderwerp: Grondhervorming

Vir meer inligting, sien aangeheg of kontak Wanda Conradie by 083 635 1182 / info@durbanvillesakekamer.co.za

Vir meer inligting